Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Emerytowany demokrata - Blog Andrzeja Celińskiego Emerytowany demokrata - Blog Andrzeja Celińskiego Emerytowany demokrata - Blog Andrzeja Celińskiego

14.10.2017
sobota

Lekarze rezydenci, finansowanie studiów, drenaż budżetu

14 października 2017, sobota,

Popieram postulaty rezydentów. Uważam je za słuszne i uzasadnione. Powinno być jednak dla wszystkich zainteresowanych – czyli najpierw dla obywateli – oczywiste, że postulowane minimum 6,8 proc. PKB na zdrowie wymaga prawdziwej, rzeczowej, maksymalnie wyczyszczonej z emocji debaty. Nawet gdyby realizacja tego postulatu miała oznaczać tylko zmiany w strukturze wydatków budżetu, co zresztą nie wydaje mi się słuszne. Debatę and finansowaniem (i organizacją) publicznego systemu opieki zdrowotnej najlepiej tak umiejscowić w czasie, by do jej najistotniejszych kwestii musiały się odnieść partie walczące o władzę. Czyli w roku przedwyborczym. Jest to bowiem splot zagadnień, w których obywatele powinni mieć głos.

Zdrowie nie jest wcale bezcenne, jak chcieliby widzieć powinności państwa zwykli ludzie i co w debatach politycznych plotą populiści. Zdrowie ma swoją cenę. Szczególnie w politykach dotyczących serwisów publicznych, takich jak system opieki zdrowotnej, gdzie trzeba wybierać, na co wydaje się pieniądze i gdzie ich zasób zawsze jest i będzie ograniczony.

Oczywiście łatwiej schować się za murem hipokryzji, niż mówić to, co istotne dla wypracowania systemu satysfakcjonującego możliwie szerokie rzesze ludzi. Na zdrowie zawsze przecież można by wydatkować więcej, niż się to robi: od badań przesiewowych, profilaktyki, po podtrzymywanie życia zmierzającego ku nieuchronnemu końcowi.

Kiedy przeprowadzimy wreszcie taką debatę i wypracujemy w jej wyniku system organizacji i finansowania zdrowia, który cieszyć się będzie weryfikowanym w wyborach poparciem społeczeństwa, będziemy mogli uznać, że jakiś istotny etap budowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji mamy za sobą. Jest to odległa przyszłość. Wykraczająca poza horyzont mojego życia.

Dzisiaj bieżącym wyzwaniem są pieniądze w publicznym systemie ochrony zdrowia. Ściślej: wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Trzydziestolatek (nikt chyba wcześniej nie kończy z sukcesem rezydentury), a więc człowiek statystycznie rodzinny, nawet z dziećmi, z takim wykształceniem, jakie ma, odpowiedzialnością zawodową i alternatywą życiową – nie może być usatysfakcjonowany kwotą nie wyższą niż 2880 netto (3900 brutto). Uznając postulat płacowy rezydentów za całkowicie uzasadniony, chcę poruszyć inne zagadnienie – finansowania studiów medycznych.

Studia medyczne są w wielu aspektach wyjątkowe. Trudno się dostać. Bez prawdziwie wysokiej punktacji za maturę z biologii i chemii o rozszerzonych programach nauczania nie ma szans na medycynę. Nauka trwa długo. Siedem lat z obowiązkowym dla otrzymania uprawnień stażem. Są to też studia wyjątkowo wymagające. Taki dyplom ceniony jest w świecie. Polskie uniwersytety medyczne, pewnie dzięki temu, że wykształcenie lekarza jest tak bardzo kosztowne, nie pozostawiły niszy dla szkół prywatnych. Kogo byłoby stać na 8-9 tysięcy miesięcznie czesnego (minimum 100 tysięcy rocznie)? Polscy lekarze, dzięki jakości wykształcenia i kosztów kształcenia, w zamożnych społeczeństwach Zachodu są w świecie cenieni. Od Skandynawii przez Niemcy i Kanadę po Australię przyjmowani są z otwartymi ramionami.

Koszt studiów to pół miliona złotych. Tyle płaci budżet. Czyli my wszyscy. Jest jeszcze koszt życia. I wyjątkowo wysoki wobec większości innych kierunków studiów – koszt książek. Na studiach medycznych nie ma czasu na czytanie w dzień. Książki studiuje się po nocach. Biblioteki są wtedy zamknięte. Do niektórych podręczników i atlasów trzeba wracać, powinny być pod ręką. Te prywatne koszty też są istotne dla debaty publicznej. Różnicują bowiem, obok jakości liceów przyszłych studentów medycyny, szanse młodych. Odnieść się z tym można do kwestii sprawiedliwości, ale też właściwej selekcji najlepiej predestynowanych do tego zawodu ludzi.

Aktualny system finansowania studiów medycznych w połączeniu z warunkami kształcenia specjalistów i okolicznościami zdobywania uprawnień, a także system wynagradzania lekarzy i innych zawodów medycznych – otwierają wrota dla drenażu budżetu.

Proponuję rozważyć taką koncepcję. Wszystkie pieniądze, jakie państwo wydatkuje dziś na studia medyczne (500 tysięcy/rok/student), tworzą Narodowy (modne dziś słowo) Fundusz Kształcenia Lekarzy. Określa on co roku, na podstawie analiz przyszłych potrzeb, limity opłacanych z tego funduszu najpierw studiów ogólnych, potem kierunków, w końcu specjalizacji. Pieniądze te trafiają do studentów, którzy opłacają nimi studia tam, gdzie zechcą studiować. Byłby to dodatkowy, quasi-rynkowy czynnik kontroli jakości studiów. Te pieniądze byłyby kredytem pod hipotekę indeksu, czyli dostępne dla każdego, kto spełnia kryteria, pośród których nie ma kryteriów finansowych (zamożność rodziców itp.). Lekarz spłacałby to zobowiązanie w całości, części lub w ogóle by nie spłacał w zależności od wysokości uzyskiwanego dochodu, wedle jakoś określonej (wynegocjonowanej systemowo) proporcji i po osiągnięciu określonego minimum dochodowego. Koszty zasobu ludzkiego w systemie publicznej opieki medycznej musiałyby być, rzecz jasna, uwzględnione w wycenach stosownych procedur.

Oczywiście można niczego nie ruszać. Utrzymać nieodpłatne studia, których absolwenci będą realizować ich wartość w zamożniejszych i lepiej opłacających wyjątkowe kwalifikacje społeczeństwach, w których jednak studia są płatne z prywatnej kieszeni (choć na ogół kredytowane). Można też zamykać oczy na powiększający się przynajmniej w niektórych specjalnościach deficyt lekarzy (pielęgniarek i innych zawodów medycznych). Można nic nie robić, wiedząc, że każda próba zmiany nieefektywnego, ale przecież istniejącego już systemu wywoła napięcia społeczne, falę hejtu, pożywi populistów.

Wszystko więc można. A jeśli wszystko można, to może fajniej byłoby wzbić się na wyżyny i zrobić coś, co przynajmniej na kilkadziesiąt lat uracjonalni działania i odpowiedzialność państwa w jednym z najważniejszych obszarów jego odpowiedzialności.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 9

Dodaj komentarz »
 1. Studia w Polsce są za darmo dla tych, którzy się dostaną. Komplikowanie systemu go nie uzdrowi. Natomiast więcej rezydentur ograniczyłoby wyjeżdżanie lekarzy.

 2. Przeczytałam pana komentarz w wielkim zainteresowaniem. To chyba pierwsza uwaga że studia medyczne kosztuja i to sporo. I jeśli lekarze zaraz po studiach wyjeżdżają to jest to strata dla całego społeczeństwa i dla budżetu. Selekcja przed studiami medycznymi z wiedzy jest tez nie wystarczjajca , bo nadal sporo studentów rezygnuje po 1 lub 2 gim roku, co się przekłada na stratę konkretnych pieniędzy.
  Służba zdrowia jest machina bardzo kompleksową i bez merytorycznego podejścia nie da się jej rozwiązać.latanie dziur tylko pogorszy rozpadający się system.
  Wzorców jak rozwiązać jest dużo tylko trzeba mieć odwagę by się tym zająć.
  Nadal w Polsce pokutuje Judymowskie podejście do zawodu lekarza, ktory ma służyć a nie pytać za ile. Kiedy wokoło wszyscy pytają ile dostaną za wykonywaną pracę.
  Lekarz po 15 latach edukacji ma prawo zarabiać godnie, na tyle żeby nie był zmuszany sytuacja finansowa by dorabiać. Lekarz bo 1 miesięcznym kursie może zostać kierowcą tira , hydraulikiem, górnikiem ale oni w ciągu miesiaca lekarzami nie zostaną.
  Kierunek opieki zdrowotnej zmienia się dramatycznie. Zapobiegnie wczesne usprawnienie po leczeniu jest priorytetowe. Do szpitala przyjmowani są chorzy którzy takiej szpitalnej opieki wymagają, a nie kładą się na przebadanie i zdiagnozowanie bo nie wiadomo co mu jest. Przebadanie robi się w systemie klinicznym w przychodni lub u specjalisty.
  Stany przedzawalowe wymagają natychmiastowego leczenia szpitalnego, bo zapobiegają zawałom serca czyli permanentnego uszkodzenia mięśnia sercowego.
  Do tego potrzebna jest karetka paramedyk który potrafi udzielić 1 pomocy, oddział przyszpitalny z wykwalifikowana pielęgniarka i dostępnym lekarzem, który zlecił EKG i dodatkowe badania i oddział kardiologiczny że specjalista , który wykona angiografię i założy stenty jeśli będzie taka potrzeba . A potem rehabilitacja kardiologiczna w sanatorium przez 3 tygodnie. To wszystko kosztuje ale przywraca życie i pełny powrót do zdrowia i produktywnej pracy. Brzmi jak bajka ale tak się leczy na tzw Zachodzie.
  To tylko przykład choroby wieńcowej która jest 1 sza pod względem śmiertelności.
  Uważam że tylko poprzez rzetelna dziennikarska informacje można i powinno sie edukowac społeczeństwo, że dbałość o służbę zdrowia leży w ich bezposrednim interesie. Bez pielęgniarek ,które są obecnie wykszlconym personelem medycznym służba zdrowia padnie. To one pierwsze informują lekarza w szpitalu o pogarszającym się stanie zdrowia. Znają objawy przez doświadczenie. I to one wielokrotnie ratują życie bo zwracają lekarzowi uwagę one są obecne cały czas dlatego musi ich być dużo. To jest wykwalifikowana praca która też musi być dobrze opłacana.
  Sanatoria to też osobny temat . Już słyszę głosy mnie się należy.
  Należy się tym którzy zglednie szybko powinni być usprawniani. Po wszystkich zabiegach ortopedycznych. O kardiologiczna już wspomniałam.Nie wiem czy państwo polskie stać na zapewnienie wypoczynku za pół darmo jak to było za komuny.
  A jeszcze sprawa feudalnosci ordynatorów którzy traktują oddział jak swoj prywatny i przyjmują pacjentów na tzw przebadanie zamiast to zrobić przedtem w systemie przychodni.
  Lekarz prowadzący nie może mieć finansowej odpowiedzialności za zlecone badania. Toż to paranoja jakaś.wiadomo że zleci jak najmniej i nie zdiagnozuje właściwie.
  Czas uświadomić społeczeństwu że Judymowskie czasy się bezpowrotnie skoczyły. Weszliśmy w technikę która kosztuje tak samo jak edukacja.

 3. @Bistus
  Rezygnują nie z braku wiedzy, tylko nie wyrabiają uczenia się dziennie po kilkadziesiąt stron na pamięć. Nie wyrabiają napięcia. Nie wyrabają grzebania w ludzkich zwłokach.
  A choroba wieńcowa śmiertelność ma akurat dosyć niską, w starszym wieku niższą nawet niż zapalenie płuc. I ie przesadzałbym też z przyjmowaniem na przebadanie przez ordynatorów.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Nie jest tak, że Polscy lekarze, dzięki jakości wykształcenia i kosztów kształcenia, w zamożnych społeczeństwach Zachodu są w świecie cenieni i od Skandynawii przez Niemcy i Kanadę po Australię przyjmowani są z otwartymi ramionami. Prawda jest taka, że polscy lekarze często pracują w USA, Australii czy Kanadzie jako np. kierowcy taksówki, jako że nostryfikacja dyplomu jest dla nich przeszkodą nie do pokonania.

 6. Przecież ci młodzi roszczeniowi i obecnie strajkujący polscy lekarze-stażyści nie wyjadą zagranicę, jako że nie nadają się oni do pracy poza Polską. Gdyby się oni nadawali, to by oni przecież od razu poszli na studia medyczne na tzw. Zachodzie a nie w Polsce. Mało kto w Polsce wie, jak trudno jest nostryfikować dyplom lekarza medycyny na tzw. Zachodzie, a lekarz to nie jest przecież murarz, któremu wystarczy to, że przywiezie ze sobą kielnię i zapyta się na budowie, czy nie potrzebują kogoś do roboty. Uważam także, że są studia wyższe powinni płacić wszyscy studenci, nie tylko medycyny. Tyle że w przypadku medycyny jest to tyle istotne, że studia medyczne są z reguły zawsze najdroższe. Na studia w prywatnej Krakowskiej Akademii przyszły lekarz przeznaczyć będzie musiał aż 240 tys. zł, to jest prawie 5 razy więcej niż studia na innych kierunkach w uczelniach prywatnych, jako że koszt studiów technicznych to jest maksymalnie „zaledwie” ok. 50-60 tys. zł (administracja i humanistyka jeszcze mniej – tylko ok. 20 tys. zł).
  Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/prywatna-medycyna-tylko-dla-studentow-z-grubym-portfelem,9813514/

 7. Ci strajkujący młodzi ludzie nie muszą przecież pracować w zawodzie lekarza. A jeżeli uważają się oni za aż tak zdolnych i aż tak dobrze wykształconych, i tak bardzo zależy im na pieniądzach, to dlaczego nie zostaną oni finansistami, np. maklerami giełdowymi albo dyrektorami banków komercyjnych? A jeśli chcą oni pracować jako lekarze, to dlaczego nie wyemigrują oni np. do Szwajcarii czy też USA i nie zatrudnią się tam w jakiejś prywatnej klinice dobrze płacącej zatrudnionym tam medykom? Rozumiem więc, że nie znają oni języków obcych i że wcale nie są oni tak dobrzy w swym fachu, jak to się im wydaje, a więc nie zasługują oni na więcej niż na to, co otrzymują. W przypadku lekarzy zaraz po studiach, a więc praktycznie raczkujących dopiero w tym zawodzie, te dwa i pół tysiąca to jest aż nadto jak na polskie warunki. Ja zacząłem po studiach jako programista-praktykant i dostawałem przez rok tysiąc złotych, mimo że po kilku miesiącach potrafiłem pisać programy takie same jak programiści z wieloletnim stażem, ale nigdy nie uważałem, że mam prawo strajkować z tego powodu. Wręcz przeciwnie, uważałem, że mam spore szczęście, jako że mogę się uczyć zawodu za darmo i ze jeszcze mi za to płacą. Ci młodzi lekarze uczą się zaś dopiero zawodu i powinni być szczęśliwi, że ktoś chce im cokolwiek płacić za tę naukę.

 8. Kuba wydaje na leczenie jeszcze mniej (per capita) niż Polska, a ma o wiele lepsze wyniki niż my, porównywalne do tych w USA czy w najbogatszych krajach UE. Problem nie leży bowiem w tym, ile się wydaje, ale jak i na co się wydaje. Jeżeli wydaje się, tak jak w USA, głównie na mocno zawyżone pensje dla lekarzy i na często niepotrzebne badania i zabiegi, to się marnuje pieniądze przeznaczone na ochronę zdrowia. Tak więc uzdrowienie polskiej służby zdrowia wcale nie wymaga zwiększenia wydatków na nią, a tylko ich racjonalizacji. Co więcej, może być ono dokonane przy jednoczesnej redukcji wydatków na leczenie. Po prostu na służbę zdrowia wydajemy od lat za dużo, jako że ukierunkowana jest ona na leczenie już chorych, a nie na zapobieganie chorobom. Przecież choć lekarze w takim kraju jak USA zarabiają przeciętnie kilkaset tysięcy dolarów rocznie (czyli często ponad milion złotych), choć w USA wydaje się najwięcej na świecie na leczenie, w tym też i per capita, to Amerykanie żyją (nieco) krócej niż mieszkańcy sąsiedniej Kuby, gdzie wydatki na medycynę są relatywnie niskie, ale na Kubie postawiono nie na leczenie, ale na profilaktykę. A jest tak jak jest, ponieważ lekarze, a szczególnie dobrze zarabiający lekarze, nie są zainteresowani w tym, aby ludność była zdrowa, a tylko w tym, aby utrzymać pacjentów, czyli w tym, aby ludzie wciąż chorowali, a więc ciągle potrzebowali lekarzy. Innymi słowy, lekarze sami wzbudzają tam popyt na swoje usługi, a to oznacza, że oni nie wyleczają swoich pacjentów, a tylko dbają o to, aby oni wciąż chorowali, a więc potrzebowali pomocy lekarzy i tak się zamyka to błędne koło zbędnego wydania nadmiernych ilości pieniędzy na medycynę. Tak więc skuteczny system służby ZDROWIU ludzi to taki, w którym interes pacjentów i lekarzy będzie taki sam – ZDROWY CZŁOWIEK. Niestety, ale nie jest to możliwe do osiągnięcia w warunkach kapitalistycznej, skomercjalizowanej medycyny nastawionej na zysk lekarzy i farmaceutów, na zysk właścicieli szpitali i wytwórni lekarstw oraz firm zajmujących się dystrybucją owych lekarstw, a nie na zapobieganie chorobom. Lekarze i farmaceuci potrzebują bowiem chorych, a nie zdrowych ludzi. I tu jest pies pogrzebany. 🙁

 9. Ani nie jest się specjalnie ‚trudno dostać’, ani te studia nie są jakieś wyjątkowo ‚wymagające’. Są uciążliwe, czasem nudne, często frustrujące. Ani wysokie IQ ani jakieś specjalne talenty nie są potrzebne, by je skończyć. Wystarczy pewna doza samozaparcia.
  Na pierwszym roku autentycznie zaskoczyło mnie to, że przeciętny poziom intelektualny moich medycznych kolegów i koleżanek jest wyraźnie niższy, niż licealistów z mego (dobrego) liceum. Erozja intelektualna to największy problem polskiej medycyny. Zarobki można załatwić jednym podpisem, organizację można zmienić w kilka miesięcy. Ale to, że ok. jedna trzecia polskich lekarzy to patentowane bęcwały, to problem na pokolenie. Co więcej – to właśnie owe bałwany mają parcie na stanowiska, tak ściśle medyczne, jak i administracyjne, dające władzę nad medycyną. Zwykle skuteczne.

  Zaś ‚polscy lekarze są cenieni za granicą’ z jednego prostego powodu – ci, co wyjechali i ostali się na tzw. Zachodzie, nie są wcale reprezentatywni dla ogółu polskiej Lekarskiej Braci.

 10. Mieszkam za granica i nie poraz pierwszy nie pochylam glowy nad ciezkim losem stazystow medycyny w Polsce. Sprawa, ktora jest faktycznie niebezpieczna jest masowy odplyw pielegniarek odchodzacych na emeryture, a niewielki doplyw nowych kadr.
  Tu gdzie mieszkam prawo federalne stanowi, ze ilosc godzin pracy tygodniowo rezydenta nie moze przekraczac 72, w praktyce przekracza omal zawsze 100godzin. Nie maja nadgodzin, zycia rodzinnego, za to omal zawsze maja ogromny dlug. Minie kilka kolejnych lat i jednak stana na nogach, czesto jednak duzo gorzej niz ich polscy koledzy. A nauka jest ciezka nie tylko na studiach medycznych w Polsce.
  Jesli idzie sie na medycyne, z powodu dobrych stopni z fizyki i biologii i dlatego, ze ze to taki prestizowy zawod a finansowe swiatelko w tunelu jednak jest zawsze, a brak uczucia empatii, humanitaryzmu , w jakims stopniu powolania to moze lepiej isc na inne nauki. od nauczyciela oczekujemy, zeby lubial i rozumial dzieci, a od przeyszlego lekarza, glownie zeby mial dobre wyniki z fizyki, chemi, biologi po korepetycjach.
  Ogromna ilosc mlodych ludzi po studiach, tez trudnych i tez potrzebnych nie ma nawet takiej stabilizacji jak medyczni rezydenci, nie wpominam o tych dzielnych, ktorzy sami rzucaja sie na wielkie wody doroslosci i przez wiele lat pracuja po 100 godzin i nikt im nie zagwarantuje sukcesu, a inniprosza boga, zeby znalezc taka prace na 100godzin. I nie maja czasu na braniemurolpu na strajk glodowy, albo pies z kulawa noga sie za nimi nie obejrzy.
  Uwazam, ze konieczne jest wprowadzenie jakis zasad, zeby nie okazalo sie, ze polski podatnik placi za studia lekarza, ktory wybral prace w innym kraju, albo przynajmniej na okraglo tym szantazuje.
  Skoro w wojsku istnieje obowiazek odpracowania nauki, dlaczego nie mozna wprowadzic tego w medycynie. Mozna tez wprowadzic zwrot kosztow za studia. Nie maja pieniedzy? Zapewne znajda sie banki na udzielenie kredytu tym, ktory juz pracujac za granica beda mogli splacac. mozliwosci jest zapewne wiele, tylko kto ma odwage powiedziec mlodym medykom, ze….