Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Emerytowany demokrata - Blog Andrzeja Celińskiego Emerytowany demokrata - Blog Andrzeja Celińskiego Emerytowany demokrata - Blog Andrzeja Celińskiego

26.02.2018
poniedziałek

Opozycja na dryfującej krze

26 lutego 2018, poniedziałek,

Wiem, jak bardzo irytujące jest narzekanie. Tyle że propozycje już były, a jeszcze wcześniej sygnały ostrzegawcze. Kiedy w 2008 roku pisałem o wielkim wyzwaniu, jakim jest pchnięcie naprzód polskich reform po wyczerpaniu się prostych zasobów uwolnionej energii wolności, zainteresowani byli tylko starcy. Dawno zresztą emerytowani. Nie ma u nas tradycji słuchania starców. Młodzi są mądrzejsi. Młodość jest atrybutem nie tylko metryki, lecz także intelektu. To nie jest cecha systemu. To cecha kultury.

Pisałem, że neoliberalizm – wiara, że wyższa woda wszystkie łódki podnosi, przemyślana, celowa absencja państwa w kwestiach społecznych, brak polityki przemysłowej, niski budżet – doprowadzi nas w końcu, i to przewidywalnym końcu, do wielkiego kryzysu państwa i demokracji. Pisałem i mówiłem, że masa krytyczna zmian koniecznych dla przejścia Polski przez okno transferowe ze Wschodu na Zachód nie została jeszcze osiągnięta. Wskazywałem na pięć wielkich deficytów polskiej polityki: pomysłu na Polskę i na Europę, demokracji, solidarności, kapitału ludzkiego i zaufania. Mówiłem, że ich wypełnienie jest ekstremalnie trudne, ale możliwe, lecz wymaga uporządkowania polskiej polityki, jej ustabilizowania, konsekwencji. Wymaga czegoś wspólnego, ponad podziałami. I czym więcej jest tego, co wspólne, tym większa szansa. A przede wszystkim wymaga celowości.

Postulowałem bardziej inżynierskie podejście. Utyskiwałem na zbyt wielki wpływ sondaży i politologów na politykę.

To był czas wybuchu wielkiego kryzysu – upadku Lehman Brothers. Kapitalizm odsłaniał swe strukturalne słabości. Nie te opisane w XIX wieku, bo one zostały dawno rozpoznane i świat, nasz świat, przedsiębrał skuteczne środki. Kryzys 2008 roku odsłonił jednak to, co uczeni widzieli, nie chciał zaś ich dostrzec finansowy i polityczny mainstream. Wskazywałem przede wszystkim na dwa procesy: osłabianie regulacyjnej roli państwa wobec konfliktu kapitału i pracy oraz brak nowych instrumentów polityki w tej sferze i zerwanie związku własności z zarządem w wielkich międzynarodowych korporacjach, czego skutkiem jest zawalenie się całej konstrukcji ideowej kapitalizmu opartej na przeświadczeniu, że nikt tak jak właściciel nie pilnuje swego majątku.

To są konsekwencje zbyt szybkiej liberalizacji światowej gospodarki, tak szybkiej, że nie nadążają za nią nowe konieczne regulacje (np. w dziedzinie standardów). I w ogóle brak pomysłu, a nawet rzetelnego zainteresowania, jak ogarnąć skutki tej liberalizacji. Tu byłoby właściwe miejsce dla linków do kwestii demokracji, wolności, perspektyw młodych. Całego tego zamieszania, z którym boryka się Europa minionej dekady.

Pisałem, że stare odchodzi, a nowe się nam jeszcze nie objawiło. O międzyepoce. I o konieczności wielkiej uwagi wobec polityki w kraju, który dopiero co otworzył sobie drzwi do lepszego świata. Który wszedł właśnie w kryzys. Upatrywałem w tym szansy współudziału wielu środowisk skoncentrowanych na przyszłości i sprawach policzalnych. Zwyciężyły resentymenty, IPN, religia smoleńska, polityka historyczna, Kościół z jego rozpychaniem się tam, gdzie nie jego miejsce. Zwyciężył demokratyczny teatr, miernej zresztą wartości, a nie demokracja.

Stąd wynikała moja późniejsza krytyka dwóch rządów PO-PSL, pozycjonowanych w świadomości Polaków „ciepłą wodą w kranie”. Przedstawiłem dowody, kiedy był na to czas.

Są momenty w historii narodów, kiedy trzeba wspinać się na palce, inwestować, podejmować ryzyka, myśleć i obudować to wszystko, co tak bardzo chwiejne. Trzeba uczciwego dialogu, a nie propagandy sukcesu. Tego zabrakło. Był w gruncie rzeczy PO-PiS. Nomenklatura. Państwo onych – od samej góry po szczegół.

Jest oczywiście różnica. Przecież nie jestem szaleńcem! PiS zamyka nam drogę do cywilizacji Zachodu. Odmawia współpracy. Zmyśla. Lewituje.

Najlepszy tego przykład to nie konstytucja – choć nie lekceważę pogardy PiS dla prawa i dla przyzwoitości, obojętności Polaków – lecz te ich pomysły na politykę zewnętrzną. Najpierw postawienie na Wielką Brytanię w stosunkach europejskich. Obrażanie Niemiec i Francji. Potem jakieś międzymorze, oś północ-południe. Mrzonki o przywództwie Europy Centralnej. Woluntarystycznie, bez żadnej konsultacji, bez rozeznania. Teraz już pełne szaleństwo. Szkoda słów. Jest fundamentalna różnica.

Tusk jest w końcu przewodniczącym Rady Europejskiej. Kaczyński co najwyżej wielkorządcą kraju, który zrezygnował ze swoich wielkich aspiracji. Z półcudem wypracowanej pozycji. Z szacunku. Ocena historii będzie dla niego straszna, lecz żadna to dla nas satysfakcja.

Wszystko to ze 20 razy w takiej albo podobnej formie tu i gdzie indziej napisałem. I uważam za elementarz. Dlatego nie liczę na odzew tzw. nacjonalistów, ludzi w maskach, uzurpatorów i kłamców. Nie podzielam poglądu, bardzo popularnego ostatnio, że należy o nich zabiegać. Należy ich zmarginalizować i odsunąć od jakiegokolwiek wpływu. Tak jak nazistów po II wojnie. I należy zbudować nową propozycję z pamięcią, że godność nie ma płci, wieku, klasy, wyznania ani portfela. Dzisiejsze szaleństwo ma swoje rzeczowe przyczyny.

I jeszcze jedno. Nie lubię w polityce określenia „centrum”. Jego walor sprowadza się do warunków gry. Ma tyle wspólnego z prawdziwą polityką, o ile zredukuje się politykę do zagadnienia władztwa. Jeśli prawym skrzydłem polskiej polityki byli kiedyś konserwatyści, a teraz są czciciele cyferek 88 albo choćby (o stopień mniej) oenerowcy, Międlar, z tuzin biskupów, wielkie koncerny medialne prawicowe i państwowe, to centrum było przecież gdzie indziej niż tam, gdzie dzisiaj jest. Przywódca wkłuwający oczy w badania opinii publicznej pozostanie zawsze w ariergardzie, nie dostrzeże nowych perspektyw, nie poprawi pozycji. Chyba że swoją.

Dlatego przede wszystkim krytykowałem Platformę, że dla niej niedemokratyczny PiS, archaiczne ZChN – przez lata były bliżej od demokratycznej lewicy. Owo „bliżej” nie było marzeniem, lecz zimnym rachunkiem. Okazało się, że błędnym. Mamy, co mamy. Polityka o horyzoncie kadencji albo bliższym tylko przypadkiem kończy się sukcesem. Tu dobrego przypadku zabrakło. Pozycja Tuska w Europie łechce nie tylko Platformę, mnie też. Dumny jestem, że Polak, Kaszuba, opozycjonista lat walki o wolność, jest tam, gdzie jest. Ale wobec tego, co się u nas dzieje, nie ma to wielkiego znaczenia. Powtarzanie w koło mitu jeźdźca na białym koniu (ostatnio: Kijowski, Frasyniuk, Tusk), który wyzwoli nas z głupoty, wyprowadzi z zapaści, jest obrazą istoty i ducha demokracji.

Opozycja nie daje żadnych znaków, że rozumie przyczyny tego, że partia, która prowadzi Polaków ku przepaści, wciąż rośnie. Opozycja uważa, że jej niesłusznie zabrano, co należne. Opozycja wciąż walczy ze sobą. I ta walka w kategoriach politycznych ma większe znaczenie niż walka o odsunięcie od władzy PiS. Opozycja literalnie nic nie ma do powiedzenia do ludzi. Nie ma własnego planu, kalendarza, etapów, kontroli wykonania zadań. Odpowiada na głupstwa PiS. A to jest po prostu dryf. Na topniejącej krze, którą porwał nurt rzeki, w której kłębią się piranie polskiego tępego nacjonalizmu. Opozycja już nie zatrzyma tej degradacji naszych solidarnościowych marzeń.

Trzeba stworzyć po prostu nową. Na moment. Dla przywrócenia podstawowych zasad. Aby polityk mówił o Polsce i Europie, o ludziach i ich relacjach, o instytucjach i wielkich projektach. Aby ułatwić tym obywatelom, których coś jeszcze poza osobistym interesem obchodzi, artykulację ich problemów – i udzielić pomocy do ich publicznego przedyskutowania. Aby powiedzieć konkretnie, językiem jednej, dwóch czy czterech ustaw, jak zamierza się oddać przedsiębiorstwa i urzędy obywatelom, jak wyrwać je z rąk partii politycznych. Aby zaproponować taką formę wyborów, która pozwoli w określonym czasie zmienić system partyjny, w którym zabetonowane wewnętrznie partie traktują kraj jak swe żerowisko. Aby przywrócić (albo dać) młodym szkołę, która pozycjonuje ich pośród najlepszych i daje szanse rozumienia zmieniającego się świata. Aby, i to jest kwestia doraźna, tu jedyna, zaproponować sposób rozliczenia tych, którzy nie tylko zepchnęli Polskę z europejskiego szlaku, lecz także wyrządzili mnóstwo krzywd konkretnym ludziom.

Nie da się tego i innych rzeczy zrobić, szamocząc się frykcyjnie na porwanej przez nurt rzeki krze. Trzeba mieć grunt pod nogami.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop